Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Cvičenie

29. 6. 2011

V nasledujúcich slovách sú ukryté názvy typov krajín. Odhalíš ich tak, ţe z nápisov vyčiarkneš niektoré písmená. Ako pomôcku uvádzame v zátvorke počet písmen, ktoré majú zostať nevyčiarknuté a ktoré tvoria názov typu krajiny.


a) P R A V E K É M O R I A (6) ........................... d) P R Ú D Š Ť A V Y (4) .............................
b) S T A R Á V R A N A (6) .............................. e) T R A J A G A Z D O V I A (5) ................
c) O S T R É Č R E P Y (4) ............................. f) T U Č N Ý D R A K (6) .............................
 
Spolu: 6b