Jdi na obsah Jdi na menu
 


Geografická olympiáda

 

Geografická olympiáda

go
Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 9 kategórií: I - 5. ročník, H - 6. ročník, G - 7. ročník, F - 8. ročník, E - 9. ročník. Dalšie 4 kategórie sú A, B, C, D - pre jednotlivé ročníky stredných škôl.

.......................................................................................................................................................................... 


Ak sa chceš do našej "súkromnej" Geografickej olympiády zapojiť, napíš na e-mail cassie@atlas.sk prihlášku v tvare.

GO (Geografická olympiáda)

Meno:

Ročník/Kategória/Vek:

Prečo sa chcem zapojiť?

..........................................................................................................................................................................

 

5. ročník:

Teoretická časť - Praktická časť

6. ročník:

Teoretická časť - Praktická časť

7. ročník:

Teoretická časť - Praktická časť

8. ročník:

Teoretická časť - Praktická časť

9. ročník:

Teoretická časť - Praktická časť