Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Učivo - Pohyby Zeme

29. 6. 2011

  

Naša Zem vykonáva dva základné pohyby:

 • Zem sa otáča okolo svojej osi,

 • Zem obieha okolo Slnka.

 

 

Otáčanie Zeme okolo svojej osi

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Rotating_Sphere.gif

 

Zem a zemská os

 

 

 • Os Zeme je myslená priamka, ktorá vedie cez sever a juh Zeme.

 • Miesta, kde myslená priamka pretína povrch Zeme, nazývame severný a južný pól.

 • Zemská os smeruje vždy k hviezde Polárke, podľa nej môžeme určiť sever.

 • Zemská os je naklonená v uhle 23,5 °.

 • Zem sa otočí okolo svojej osi za 24 hodín, teda za jeden deň a jednu noc.

 • Zem rotuje okolo vlastnej osi smerom od západu na východ.

 • Rotácia okolo vlastnej osi spôsobuje, že je Zem otočená k Slnku vždy inou stranou.

 • Rotácia Zeme okolo vlastnej osi spôsobuje striedanie dňa a noci,

 • počas rotácie na strane, ktorá je ožiarená Slnkom je deň, na opačnej strane – odvrátenej od Slnka je noc,

 • východ Slnka nastáva v tej časti Zeme, ktorá sa práve otáča k Slnku,

 • západ Slnka nastáva v tej časti Zeme, ktorá sa práve odvracia od Slnka, zdá sa nám, že sa Slnko ponára za horizont.

 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Sunrisebristolchannel.jpg/800px-Sunrisebristolchannel.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Sunset_bojnice.jpg/800px-Sunset_bojnice.jpg

Východ Slnka

Západ Slnka

 

 

Obeh Zeme okolo Slnka

 

Rok

 • Zem obieha okolo Slnka po svojej obežnej dráhe, ktorá má tvar elipsy.

 • Jeden obeh Zeme okolo Slnka trvá zaokrúhlene jeden rok - 365 dní a 6 hodín.

 • Tri roky nasledujúce po sebe majú 365 dní a štvrtý rok – priestupný má 366 dní.

 • Elipsovitá dráha, po ktorej Zem obieha okolo Slnka spôsobuje, že Zem nie je vždy rovnako vzdialená od Slnka,

 • Zem je najbližšie k Slnku začiatkom januára a najviac vzdialená je začiatkom júla.

 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/North_season.jpg

 

 

Obeh Zeme okolo Slnka

 

 

 

 

Ročné obdobia

 

 • Striedanie ročných období zapríčiňuje sklon zemskej osi.

 • Zemská os nie je kolmá na obežnú dráhu Zeme okolo Slnka, je k obežnej dráhe naklonená.

 • Na pologuli, ktorá je naklonená k Slnku, nastáva leto – teplejšie a dlhšie dni.

 • Na pologuli, ktorá je odklonená od Slnka, nastáva zima – chladnejšie a kratšie dni.

 • V júni až v septembri je k Slnku priklonená severná pologuľa – vládne leto, na južnej pologuli, ktorá je od Slnka odvrátená, je zima.

 • V decembri až v marci je k Slnku priklonená južná pologuľa – je na nej leto a na severnej pologuli, ktorá je od Slnka odklonená  vládne zima.

 • Keď sú južná aj severná pologuľa približne rovnako naklonené k Slnku, nastáva prechodné obdobie medzi letom a zimou, ktoré nazývame jar a jeseň.

 

 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Seasonearth.png/576px-Seasonearth.png

 

 

Dopad slnečných lúčov na Zem počas rôznych ročných období

 

 

 

Polárny deň a polárna noc

 

 • Keď je severná pologuľa priklonená k Slnku, je na nej leto, na severnom póle vtedy Slnko nezapadne 6 mesiacov – nastáva polárny deň, na južnom póle Slnko 6 mesiacov nevychádza nad obzor - nastáva polárna noc.

 • Keď je k Slnku priklonená južná pologuľa, je na severnej pologuli zima, na južnom póleSlnko nezapadne 6 mesiacov - nastáva polárny deň a na severnom póle nastáva polárna noc.

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Nordkinnhalvoya-polar-night.jpg

 

 

Polárna noc

 

 

 

 

Dni  rovnodennosti

 

 • Deň rovnodennosti nastáva, keď trvá deň a noc na všetkých miestach na Zemi rovnako dlho – 12 hodín.

 • Dni rovnodennosti nastávajú dvakrát ročne.

 • 20. marec je deň rovnodennosti – nazývame ho jarná rovnodennosť.

 • 23. september je tiež deň rovnodennosti – nazývame ho jesenná rovnodennosť.

 • V čase jarnej rovnodennosti je na severnej pologuli jarné obdobie, na južnej pologuli je jeseň.

 • V čase jesennej rovnodennosti je na severnej pologuli jeseň a na južnej pologuli je obdobie jari.

 • V dňoch rovnodennosti sa na oboch póloch strieda polárny deň s polárnou nocou.

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Rovnodennost.jpg

 

 

Rovnodennosť

 

 

 

 

Letný a zimný slnovrat

 

 • Letný slnovrat nastáva zvyčajne 21. júna, keď Slnko napoludnie dosiahne u nás najvyšší bod na oblohe,

 • V čase letného slnovratu nastáva na severnej pologuli leto, na južnej pologuli začína zima.

 • Zimný slnovrat nastáva zvyčajne 21.decembra, keď Slnko napoludnie dosiahne u nás najnižší bod na oblohe.

 • V čase zimného slnovratu začína na severnej pologuli zima a na južnej pologuli nastáva leto.

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Letny_slnovrat.jpg

 

 

Letný slnovrat

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Zimny_slnovrat.jpg

 

 

Zimný slnovrat