Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. Učivo - Indický oceán

1. 7. 2011

Indický oceán je rozlohou tretí najväčší oceán na Zemi (75 mil. km2).

 

Obmýva:

  • pobrežie Afriky,

  • pobrežie Ázie,

  • pobrežie Austrálie,

  • Antarktídu.

 

Rozprestiera sa prevažne na južnej pologuli. Na juhu sa spája s Atlantickým a Tichým oceánom.

 

Zdroj: http://indicky-ocean.navajo.cz/indicky-ocean.png

 

 

 

Pobrežie Indického oceána:

Pobrežie má členité najviac v severnej a severovýchodnej časti.

 

Reliéf dna Indického oceána:

 

Dno Indického oceána je rozdelené oceánskymi chrbtami na niekoľko oceánskych panví. Oceánske chrbty vyčnievajú nad hladinu oceána ako ostrovy a súostrovia. Mnohé z nich sú samostatné ostrovné štáty. Jedným z nich je ostrov Madagaskar. Je to najväčší ostrov v celom Indickom oceáne.

Dno Indického oceána tvorí aj niekoľko hlboko-oceánskych priekop. Najhlbšia z nich je Jávska (Sundská) priekopa s hĺbkou 7 450 metrov.

 

Podnebie

 

Veľká časť Indického oceána leží v tropickom pásme, preto je najteplejším a najslanším oceánom na našej Zemi. Do značnej miery ovplyvňuje podnebie svetadielov, ktoré obmýva.

 

Najväčšia výmena vzdušných prúdov je medzi Indickým oceánom a Áziou.

 

Letný monzún

V letnom období sa ázijská pevnina zohrieva rýchlejšie a má vyššiu teplotu ako oceán. Preto sa nad pevninou udržuje teplý vzduch s nižším tlakom. Nad oceánom v oblasti vyššieho tlaku vzduchu je chladnejší a vlhký vzduch, ktorý prúdi nad pevninu. Nazývame ho letný monzún, ktorý so sebou prináša výdatné zrážky na polostrovy Predná India, Zadná India a južné svahy vysokých ázijských pohorí.

 

Zimný monzún

V zimnom období je ázijská pevnina chladnejšia ako oceán a tvorí sa nad ňou oblasť vysokého tlaku vzduchu. Z vnútrozemia ázijskej pevniny prúdi tento chladný a suchý vzduch smerom k oceánu. Nazývame ho zimný monzún.

 

Oceánske prúdy:

Stále vetry spôsobujú vznik oceánskych prúdov – teplých i studených. Voda sa aj v Indickom oceáne vplyvom oceánskych prúdov neprestajne premiestňuje.

 

Smery pohybov oceánskych prúdov v severnej časti Indického oceána sa odlišujú od prúdenia v Atlantickom a Tichom oceáne. Oceánske prúdy sa prispôsobujú smeru vetrov letného a zimného monzúna.

 

Využitie Indického oceána:

 

  • Ťažba ropy – najbohatšie ložiská ropy sú na dne Perzského zálivu.

  • Nákladná a osobná doprava – cez Indický oceán vedú dôležité námorné cesty, najmä cez Červené more a Suezský prieplav.

  • Rybolov – nemá vo svete dôležité postavenie.

 

Znečisťovanie vôd Indického oceána:

Čerpanie ropy a najmä jej preprava loďami – tankermi spôsobuje obrovské ekologické havárie, pri ktorých dochádza k znečisťovaniu vôd oceánov a k ničeniu života v nich.Ropa, ktorá unikne z tankera, vytvorí na hladine oceána obrovskú „ropnú škvrnu“. Takéto znečistenie zapríčiňuje úhyn miliónov rýb a morských vtákov.