Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. Učivo - Francúzsko

1. 7. 2011

 Geografická poloha Francúzska je veľmi priaznivá. Leží medzi Atlantickým oceánom a Stredozemným morom, pri najviac využívanej námornej trase v celej Európe – Lamanšskom prielive. Morské pobrežie zaberá vyše polovice z celkovej dĺžky hraníc štátu. Francúzsku patrí hornatý ostrov Korzika v Stredozemnom mori. Pevninskú hranicu má s Belgickom, Luxemburskom, Nemeckom, Švajčiarskom, Talianskom, Monakom, Španielskom a Andorrou.

 

 

Zdroj: http://foto.fei.sk/img/photos/1208990891Marcový%20Paríž.jpg

Paríž – hlavné mesto Francúzska

 

 

Povrch:
Viac ako polovicu rozlohy štátu tvoria rozsiahle nížiny. Z pohorí najrozsiahlejšie je Francúzske stredohorie a najvyššie sú Alpy a Pyreneje.

 

 

 

Podnebie: 
Územie Francúzska leží vo viacerých podnebných oblastiach. Nížiny na západe majú mierne a vlhké prímorské podnebie. V pohoriach je chladnejšie podnebie s väčším množstvom zrážok. Na pobrežie Stredozemného mora a do úvalu rieky Rhône až po Lyon zasahuje subtropické podnebie.

 

 

 

Vodstvo:
Rieky sú vodnaté a pospájané mnohými prieplavmi. Za najdôležitejšie rieky sa pokladajú Loire, Rhône, Seine a Garonne. Na viacerých riekach sú vystavané vodné elektrárne.

 

 

 

Poľnohospodárstvo:
Najúrodnejšie pôdy sú v Parížskej panve a na severozápade pri hraniciach s Belgickom. Na ornej pôde sa pestujú najmä obilniny, najviac pšenica. Viaceré oblasti sú svetoznáme v pestovaní viniča (Burgundsko, Champagne). Veľmi rozšírené je ovocinárstvo a zeleninárstvo.


V poľnohospodárstve prevláda živočíšna výroba. V hospodárstve Francúzska má poľnohospodárstvo dôležitejšie postavenie ako v iných vyspelých štátov Európy. Mnoho poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov sa vyváža.

 

 

 

Priemysel:
Je vedúcim odvetvím hospodárstva. Jeho základom je domáca ťažba niektorých nerastných surovín (železná ruda, bauxit, draselná a kamenná soľ, uránová ruda). Až tri štvrtiny elektrickej energie dodávajú jadrové elektrárne.


Z priemyselných odvetví vyniká strojárstvo (výroba automobilov, lietadiel, obrábacích strojov, elektrotechnických, elektronických výrobkov). Významný je chemický a hutnícky priemysel (výroba ocele, hliníka). V spotrebnom priemysle vynikajú kvalitou a módnosťou výrobky textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu. Veľké množstvo výrobkov vysokej úrovne dodáva potravinársky priemysel.

 

 

 

Obyvateľstvo:
Väčšina obyvateľov je zamestnaná v službách a v priemysle. Najhustejšie zaľudnené sú priemyselné oblasti, najmä Parížska panva. Približne tri štvrtiny obyvateľov žijú v mestách.

 

Najdôležitejšia hospodárska oblasť Francúzska sa rozprestiera na severe štátu. Je tam sústredená prevažná časť priemyslu a polovica obyvateľov štátu. V tejto oblasti leží najväčšie a hlavné mesto Paríž. Je najväčšie stredisko priemyslu, najmä strojárskeho, odevného, potravinárskeho a kozmetického. Súčasne vyniká ako významné svetové kultúrne stredisko, mesto módy, umenia, svetoznámych múzeí (Louvre), galérií, historických a stavebných pamiatok. Preto ho navštevujú milióny turistov.


Na rieke Rhône leží druhé najväčšie mesto a dôležité priemyselné stredisko Lyon. Najväčší prístav Marseille s veľkými lodenicami je na pobreží Stredozemného mora. Pri ústí Seiny vznikol veľký prístav Le Havre. Najviac navštevované oblasti cestovného ruchu sú francúzska Riviéra, Paríž a Alpy.


Pre potreby hospodárstva a cestovného ruchu sú vo Francúzsku dobre rozvinuté všetky druhy dopravy.


Francúzsko je štát s vyspelým priemyslom a poľnohospodárstvom. Svojím hospodárskym významom je po Nemecku na 2. mieste v Európe