Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. Učivo - Vznik Zemskej kôry a jej zmeny

5. 7. 2011

 a) Vzďaľovanie LP*

  1. Rozpad kontinentu - v mieste vzďaľovania LP pevninskou zemskou kôrou žeravo-tekuté hmoty naddvihujú zemskú kôru, ktorá pod tlakom praská, tvoria sa trhliny v zemskej kôre, horninové bloky klesajú pozdĺž trhlín a vzniká RIFT (prepadlina), ktorý je často zaliaty morom.
  2. Vznik oceánskych chrbtov - v mieste styku 2 LP s oceánskou zemskou kôrou sa dostáva na povrch oceánskej zemskej kôry čadičová láva, ktorá tam tuhne a vytvára sa oceánsky chrbát.

b) Približovanie LP

  1. Vznik sopečných pohorí na okrajoch LP - Ak sa dve LP k sebe približujú a v mieste styku má jedna LP oceánsku zemskú kôru a druhá pevninskú zemskú kôru, začína sa LP s oceánskou zemskou kôrou podsúvať pod LP s pevninskou zemskou kôrou. V mieste styku vzniká hlbokooceánska priekopa a a okraji druhej LP vystupuje magma pod tlakom na povrch a vznikajú sopečné pohoria.
  2. Vrásové pohoria vznikajú pri približovaní sa 2 LP s pevninskou zemskou kôrou výsledkom čoho je ohýbanie ZK a vznik vrásových pohorí.
  3. Vznik sopečných ostrovov - Ak sa 2 LP k sebe približujú a obidve v mieste styku majú oceánsku zemskú kôru ale jedna je pevnejšia a hrubšia, tak sa tá tenšia podsúva, v mieste styku vzniká hlbooceánska priekopa a na okraji druhej LP vzniká rad sopečných ostrovov.

c) Pohyb LP popri sebe

  1. Ak sa dve LP posúvajú popri sebe, nastáva zemtrasenie. (americká LP a tichooceánska LP => Zlom San Andreas - najväčšie zemetrasná zóna sveta)

Vysvetlivky:

LP= Litosféricka Platňa