Jdi na obsah Jdi na menu
 


32.Učivo - Juhozápadná Ázia

13. 7. 2011

  

Áziu delíme na štyri základné oblasti podľa prírodného prostredia a hospodárskych pomerov.

 

 

Oblasti Ázie:

 

·  juhozápadná Ázia,

·  južná a juhovýchodná Ázia,

·  východná a stredná Ázia,

·  severná Ázia.

 

 

Juhozápadná Ázia

 

Juhozápadnú Áziu obmývajú moria Atlantického a Indického oceána.

 

Patrí sem:

 

1.      Turecko a Cyprus,

2.      štáty Arabského polostrova a Perzského zálivu,

3.      zakaukazské štáty.

 

 

1. Turecko a Cyprus

 

Turecko:

·  je hornatý štát,

·  vnútrozemie vypĺňajú prevažne náhorné plošiny,

·  pobrežie vypĺňajú nížiny,

·  nížiny sa využívajú najmä na pestovanie pšenice a južného ovocia,

·  je známe orechmi a hrozienkami,

·  chovajú sa tu ovce a kozy,

·  ťažia sa tu nerastné suroviny, najmä chrómová ruda a čierne uhlie,

·  priemysel – textilný, strojársky, chemický,

·  hlavné mesto je Ankara,

·  najväčšie mesto je Instanbul.

·  patrí medzi najľudnatejšie štáty juhozápadnej Ázie.

 

Cyprus:

·  severná časť ostrova bola v roku 1974 obsadená Tureckom,

·  väčšiu časť obyvateľstva tvoria cyperskí Gréci, malú časť cyperskí Turci,

·  vyniká pestovaním viniča, olivovníka, citrusov,

·  veľký význam má turistický ruch.

 

zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Ankara_Atakule_Tower.jpg

 

Ankara 

 

 

2. Štáty Arabského polostrova a Perzského zálivu

 

Izrael:

·  Izrael je jediný štát JZ Ázie, v ktorom neprevláda islamské náboženstvo,

·  väčšina obyvateľov má židovský pôvod,

·  južná časť je nížinatá, pokrytá polopúšťami a púšťami,

·  v severnej časti je viac zrážok,

·  pestuje sa tu vinič, južné ovocie – citrusy, pšenica,

·  ťaží sa tu ropa, fosfáty,

·  je známy brúsením diamantov,

·  hlavné mesto je Jeruzalem.

 

zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Old_city_of_Jerusalem.jpg/800px-Old_city_of_Jerusalem.jpg

 

Jeruzalem


Libanon:

·  má podobné prírodné podmienky ako severná časť Izraela,

·  obyvateľstvo sa zaoberá pestovaním viniča, citrusov, olív a zeleniny,

·  známy je remeselníctvom o obchodníctvom,

·  hlavné mesto je Bejrút,

·  Bejrút je najvýznamnejším prístavom tejto oblasti.

 

zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Khatem_Al_Anbiyaa_Mosque.jpg/400px-Khatem_Al_Anbiyaa_Mosque.jpg

 

Bejrút

 

Sýria:

·  pestuje sa tu bavlník, vinič, figovník, ryža,

·  chovajú sa tu ovce a kozy,

·  spracúva sa tu bavlna, koža, ovocie, ropa, zemný plyn, fosfáty.

 

Jordánsko:

·  je chudobnejšie ako Sýria,

·  väčšiu časť územia pokrývajú púšte a polopúšte,

·  obyvatelia chovajú ovce a kozy kočovným spôsobom,

·  ťažia sa tu fosfáty a draselné soli,

·  cez územie vedú početné ropovody.

 

Irak:

·  v povodí rieky Eufrat a Tigris sú výborné podmienky na poľnohospodárstvo,

·  pestujú sa tu subtropické plodiny, pšenica, bavlník, datľovník.

 

Irán:

·  vyniká chovom oviec,

·  patrí k najväčším spracovateľom ovčej vlny na svete.

 

 

 

3. Zakaukazské štáty

 

·  patria sem štáty Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan,

·  rozprestierajú sa južne od Veľkého Kaukazu, medzi Čiernym a Kaspickým morom,

·  povrch je prevažne hornatý,

·  pohoria – Veľký Kaukaz, Malý Kaukaz,

·  medzi pohoriami sú náhorné plošiny pokryté suchými stepami,

·  úrodné pôdy sa využívajú na pestovanie bavlníka, čajovníka, viniča, zeleniny a ovocia,

·  rozšírený je chov oviec a priadky morušovej,

·  nerastné bohatstvo nie je veľké, ťaží sa najmä ropa a zemný plyn,

·  veľké rieky sa využívajú na výrobu elektrickej energie,

·  rozvinutý je textilný a potravinársky priemysel.

 

Gruzínsko:

·  sú tu hutnícke a strojárske závody,

·  rozvinutý chemický priemysel,

·  veľké prístavy – Batumi a Suchumi,

·  hlavné mesto je Tbilisi – najväčšie priemyselné a kultúrne stredisko.

 

zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Central_part_of_Tbilisi.jpg/800px-Central_part_of_Tbilisi.jpg

 

Tbilisi

 

Arménsko:

·  hlavné mesto je Jerevan,

·  Jerevan je priemyselným strediskom štátu,

·  je tu mnoho horúcich a minerálnych prameňov.

 

Azerbajdžan:

·  hlavné mesto je Baku, je zároveň aj priemyselným strediskom a veľkým prístavom,

·  má veľmi dobre rozvinutý chemický priemysel.

 

zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Azerbaigian-baku.jpg/250px-Azerbaigian-baku.jpg

 

Baku