Jdi na obsah Jdi na menu
 


33.Učivo - Oblasti a štáty Ameriky

13. 7. 2011

  

Amerika je podľa rozlohy a podľa počtu obyvateľov druhým najväčším svetadielom.
 
 
Ameriku členíme na jednotlivé oblasti z dvoch hľadísk:
 1. z hľadiska prírodného – na Severnú Ameriku a Južnú Ameriku,
 1. z hľadiska hospodárskeho a kultúrneho – na USA, Kanadu a Latinskú Ameriku.

 

 

 
 
 
 1. Členenie Ameriky z prírodného hľadiska:

Z prírodného hľadiska sa Amerika člení na Severnú Ameriku a Južnú Ameriku.Zaraďujeme sem aj Strednú Ameriku, ktorá sa nachádza medzi Tehuantepeckou šijou a Panamskou šijou. Podľa tvaru povrchu patrí k Severnej Amerike a podľa druhov rastlinstva a živočíšstva patrí k Južnej Amerike. K Strednej Amerike patria aj ostrovy v Karibskom mori.

 

 

 
Zdroj:    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/LocationNorthAmerica.png/800px-LocationNorthAmerica.png
 
Severná Amerika

 
 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/LocationSouthAmerica.png/800px-LocationSouthAmerica.png
 
Južná Amerika
 
 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/CentAmerica.jpg
 
 

Stredná Amerika

 

 

 

 

 1. Členenie Ameriky z hospodárskeho a kultúrneho hľadiska:
Podľa hospodárskej a kultúrnej činnosti človeka v jednotlivých oblastiach členíme Ameriku na tieto dve oblasti:
 
 
 • USA, Kanadu – anglosaská Amerika, jazyk – angličtina, francúzština,
 • Latinskú Ameriku – zvyšná časť Ameriky vrátane Mexika, jazyk – španielčina, portugalčina.
 
 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/LocationUSA.png/800px-LocationUSA.png
 
USA
 
 
 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/LocationCanada.png

 

Kanada

 
 
 
Jedným z ďalších delení Ameriky je:
 
 1. Severná Amerika,
 2. Latinská Amerika.

 

 
 
 1. Severná Amerika:
Patrí sem USA a Kanada.
 
 1. Latinská Amerika:

Patrí sem:

 

 • Stredná Amerika:
  • Mexiko,
  • karibská oblasť - Kostarika, Panama, Guatemala, Honduras, Belize, Salvádor, Nikaragua, Kuba, Haiti, Dominikánska republika, Portoriko a ďalšie,

 • Južná Amerika:
  • Brazília a guyanská oblasť - Brazília, Surinam, Francúzska Guyana, Guyana,
  • andská oblasť - Venezuela, Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Chile,
  • laplatská oblasť - Argentína, Paraguaj, Uruguaj.

 

 

 

 

 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Map-Latin_America2.png
 

Latinská Amerika