Jdi na obsah Jdi na menu
 


37. Učivo - Obyvateľstvo

13. 8. 2011

 Ľudské rasy

 

Ľudia sa počas svojho vývoja prispôsobovali rôznym prírodným podmienkam. To spôsobilo aj odlišnosti vo vonkajšom vzhľade ľudí.


 

Čo znamená slovo rasa?

 

Rasa je skupina ľudí, ktorých spája podobnosť vzhľadu, napríklad farba pokožky, farba a tvar oči, farba a tvar vlasov, črty tváre a podobne.

 

Podľa vonkajšieho vzhľadu delíme ľudí do troch veľkých skupín, ktoré nazývame rasy:

 

 1. europoidná rasa,

 2. mongoloidná rasa,

 3. ekvatoriálna rasa.


 

 

Europoidná rasa (biela):

 

 • je najpočetnejšou rasou,

 • je označovaná ako biela rasa,

 • patria sem aj obyvatelia Indie, ktorí majú tmavšiu pleť

 • je najviac rozšírená v Európe, v Severnej Amerike, v JZ, J a S Ázii, v S Afrike, v Austrálii.

 

 

Mongoloidná rasa (žltá):

 

 • je druhou najpočetnejšou rasou,

 • je označovaná ako žltá rasa,

 • je najviac rozšírená v Ázii, najmä v jej južnej a juhovýchodnej časti..


 

Ekvatoriálna rasa (čierna):

 

 • je najmenej početnou rasou,

 • je označovaná ako čierna rasa,

 • je najviac rozšírená v Afrike, najmä v jej strednej a južnej časti.


 

Presídľovaním obyvateľov a miešaním rás vznikli ďalšie veľké skupiny ľudí, ktoré nazývame –miešanci.

Miešanci majú biologické znaky typické pre aspoň dve rasy.


 

Miešaním rás vznikli skupiny ľudí:

 

 • mulati – miešanci ekvatoriálnej a europoidnej rasy,

 • mestici – miešanci mongoloidnej a europoidnej rasy,

 • zambovia – miešanci mongoloidnej a ekvatoriálnej rasy.


 

 

Národy

 

 

Čo je národ?

 

Národ je veľká skupina ľudí, ktorých spájajú:

 

 

 • spoločné územia, na ktorom žijú,

 • spoločná história,

 • jazyk, ktorým sa dorozumievajú,

 • tradície a kultúra.

 

 

Niektoré národy nemajú všetky znaky spoločné. Môžu mať spoločné územie, ale nemajú spoločný jazyk, alebo majú rozdielne náboženstvo.

 

 

Viacero národov používa rovnaký jazyk, napríklad väčšina národov Latinskej Ameriky používa španielčinu.

 

 

Niektoré národy zasa používajú viacero jazykovnapríklad Švajčiari hovoria nemecky, francúzsky, taliansky aj rétorománsky.

 

Príslušníci jedného národa sa považujú za jedno spoločenstvo, majú pocit spolupatričnosti. Najpočetnejším národom sú Číňania, Hindustanci, Američania, Bengálci, Rusi a Japonci.

 

Na celej Zemi žijú ľudia, ktorí patria do vyše 2 000 rôznych národov.


 

 

Národnostné menšiny

 

Národnostné menšinysú skupiny iných národov žijúcich v rôznych štátoch. Napríklad na Slovensku žijú národnostné menšiny – Maďari, Ukrajinci, Poliaci, Česi atď.

Jazyk

 

 

Ľudia jednotlivých spoločenstiev sa dorozumievajú určitým jazykom. Niektoré jazyky sa vzájomne podobajú a podľa toho sa spájajú do veľkých jazykových rodín.

 

 

Medzi najpočetnejšie veľké jazykové rodiny patrí:

 

 

 • indoeurópska,

 • čínsko-tibetská,

 • konžsko-kordofánska – v Afrike,

 • semitsko-hamitská – v severnej Afrike a v JZ Ázii.

   

 

 

Do rodiny indoeurópskych jazykov patria napríklad slovanské, germánske, románske, gréckejazyky.

 

 

Do rodiny čínsko-tibetských jazykov patria napríklad čínske jazyky, tibetsko-barmské jazyky.

 

 

 

Do rodiny konžsko-kordofánskych jazykov patria napríklad guinejské jazyky, západoatlantské jazyky.

 

Do rodiny semitsko-hamitských – afroázijských jazykov patrí například arabčina, egyptčina.

 

Medzi jazyky, ktoré ľudia najčastejšie používajú patrí angličtina, čínština, hindčtina, španielčina, ruština, arabčina, bengálčina, portugalčina, japončina, francúzština, nemčina.

 

 

Svetové jazyky

 

Jazyky, ktoré ľudia viacerých národov používajú na dorozumievanie sa nazývajú svetové jazyky.Svetovými jazykmi sú niektoré európske jazyky, najmä angličtina.

 

 

Náboženstvo

 

Čo je náboženstvo?

 

Náboženstvoje určitý vzťah človeka k posvätnému, je vierou v jedného alebo viacerých bohov.

 

 

Náboženstvo má dôležitú úlohu a silný vplyv na myslenie ľudí, demokratický vývoj aj ekonomiku.

 

 

Ľudia po celom svete majú rôzne náboženské predstavy a vyznávajú rôzne náboženstvá.

 

 

 

 

Svetové náboženstvá

 

 

Svetovým náboženstvom je náboženstvo, ku ktorému sa hlási najviac obyvateľov na Zemi.

 

 

Svetové náboženstva sa delia na dve základné skupiny:

 

 1. náboženstvá, ktoré uctievajú jediného boha,

 2. náboženstvá, ktoré uctievajú viaceré božstvá.

   

 

 

 

 

Medzi najrozšírenejšie svetové náboženstvá, ktoré uctievajú jediného boha patrí:

 

 

 • kresťanstvo,

 • islam,

 • judaizmus.

 

 

 

 

 

Kresťanstvo

 

 

Kresťanstvo je najviac rozšíreným náboženstvom. Uctieva ho okolo 2,1 mld. ľudí.Vzniklo v Palestíne, jeho základným pravidlom je Starý a Nový zákon.

 

 

Kresťanstvo sa delí na tri hlavné vetvy:

 

 

 • rímsky katolicizmus – rozšírený najmä JZ a v strednej Európe, J a Strednej Amerike,

 • protestantské vyznanie – rozšírené najmä v sev. časti Európy, v Severnej Amerike,

 • pravoslávie – rozšírené najmä vo V, JV Európe a severnej Ázii.

   

 

 

Všetky tri vetvy kresťanstva spája viera v jediného Boha a viera v jeho syna Ježiša a v ostatných prvkoch sa vzájomne odlišujú.

 

 

 

Islam

 

Islam je druhým najviac rozšíreným svetovým náboženstvom.Vznikol v Arábii, založil ho Mohamed, základom je viera v boha Alaha, božské poslanie Mohameda, nesmrteľnosť ľudskej duše, posledný súd a posmrtná odmena.

 

Islam je rozšírený najmä v juhozápadnej, v strednej, v južnej a JV Ázii, v severnej a východnej Afrike.

Ľudí, ktorí vyznávajú Islam môžeme nájsť aj v európskych krajinách.

Ľudí, ktorí vyznávajú Islam nazývame moslimovia.

 

 

Judaizmus

 

Judaizmus je najstarším náboženstvom, ktoré uznáva jediného boha.

Judaizmus je náboženstvo, ktoré vyznáva len jediný národ – Židia. Najviac rozšírený je v Izraeli. Ľudí, ktorí vyznávajú Judaizmus môžeme nájsť aj v USA, v európskych krajinách, v Južnej Amerike.

 

 

 

Medzi najrozšírenejšie svetové náboženstvá, ktoré uctievajú viaceré božstvá patrí:

 

 

 • budhizmus,

 • hinduizmus.

 

 

 

 

Budhizmus

 

 

Budhizmus vznikol v severnej Indii. Toto náboženstvo sa nazýva podľa jeho zakladateľa - Budhu,Základom Budhizmu je viera v odplatu dobrých i zlých skutkov, hľadanie cesty k oslobodeniu z kolobehu života.

 

Budhizmus je rozšírený najmä vo východnej Ázii, na polostrove Zadná India v niektorých oblastiach Ruska.

 

 

Hinduizmus

 

Hinduizmus je jedným z najstarších náboženstiev sveta. Je rozšírený najmä v južnej Ázii, ale ľudí, ktorí vyznávajú Hinduizmus môžeme nájsť aj v iných častiach sveta.

 

Hinduizmus je spoločný názov pre rôzne indické náboženstvá, ktoré uznávajú tri božstvá Brahmu, Višnu a Šivu.